Sunday, July 25, 2010

Saya mengajar di kelas 5 Bestari, Sekolah Kebangsaan Laka Selatan, Kedah. Apabila saya
ditempatkan di sini saya berasa tidak selesa kerana lokasi sekolah ini adalah di luar bandar.
Kebanyakan murid-murid di sekolah ini tidak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris. Walau
bagaiamanpun hubungan guru-guru dan murid-murid adalah rapat. Prestasi akademik sekolah
ini tidak begitu baik terutamanya dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Pada tahun lepas
hanya 20 % murid-murid lulus dalam mata pelajaran ini. Oleh demikian, pengajaran mata
pelajaran bahasa Inggeris di sekolah ini amat mencabar.

Setelah 3 minggu mengajar bahasa Inggeris saya mendapati beberapa orang murid-murid di
bahagian belakang kelas telah membuat bising semasa pengajaran saya. Ada kalanya saya
terpaksa berhenti mengajar kerana kebisingan murid-murid ini di dalam kelas telah menganggu
pengajaran sehingga mereka tidak dapat memberi perhatian kepada pengajaran saya. Dalam
pada itu, saya percaya bahawa murid-murid ini masih kecil maka unsur kenakalan mesti wujud.
Walau bagaimanapun sifat kenakalan ini tidak boleh dibenarkan kerana menjejas pengajaran
pembelajaran.

Menurut Harry K. Wong (1998) kebanyakan masalah tingkah laku disebabkan oleh guru
sendiri.

“Most behavior problems in the classroom are caused by the teacher’s failure
to teach students how to follow procedures.”17


Gangguan daripada kebisingan kelas amat ketara semasa pertukaran waktu mengajar.
Mengikut Wong (1998) pelajar mengambil masa 2 hingga 3 minit ini untuk bercakap, bergerak
dari tempat duduk serta bertingkah laku yang mengganggukan.

Dalam pada itu Wong (1998) turut menjelaskan bahawa prosedur dan rutin akan memberi
keyakinan kepada pelajar kerana mereka tahu apa yang perlu dilakukan pada setiap masa.

“routines and procedures… offer security. Students cannot get down to the
serious business of learning unless they feel secure in the classroom. They
want instruction and guidance on all the how-to’s in the classroom—how to
head a paper, how to ask for help, how to sharpen a pencil, how to get to
work, how to turn on the computer, how to…”18


Saya ingin membawa perubahan dalam keadaan kelas ini. Saya ingin murid-murid mendengar
pengajaran saya kerana percakapan dua hala boleh menjejaskan pembelajaran. Kebisingan yang disebabkan oleh pembelajaran tidaklah menjadi masalah tetapi kebisingan yang
mengganggu pembelajaran perlu dielakkan. Murid-murid yang bising bukan sahaja tidak dapat
menguasai kemahiran yang diajar tetapi murid-murid lain juga terjejas dan ini berlaku tidak adil
kepada semua murid-murid yang lain.

No comments:

Post a Comment

Share

Sebarkan.

Related Posts with Thumbnails